K dobře vedenému a organizovanému týmu neodmyslitelně patří mravenčí práce nejen vedení, ale i dobrovolníků, kteří svým úsilím a prací pomáhají s údržbou našeho areálu. Všem za to patří velký dík.

18.6.2011 proběhla velká úprava hřiště, a to vybudování automatického zavlažování trávníku. Finančně i rozsahem největší počin se velmi vydařil, jak je patrno pro dnešního návštěvníka z kvality trávníku.

Bez následné údržby v podobě hnojení, mulčování a sekání i tříkrát týdně by byla tato investice a snaha o kvalitní hrací plochu zbytečná. O to více se musí ocenit pravidelná údržba a obětavost našich dobrovolníků.

Kvalitní občerstvení v podobě klobásek,kuřat,makrel atd.patří ke každému našemu domácímu zápasu.